หากมีข้อสงสัยในการสมัคร สามารถ E-mail สอบถามได้ที่
E-mail: breastfeedingThailand@gmail.com