สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่:   ห้อง 503 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2441-5333 ต่อ 2531 หรือ 2532
โทรสาร : 0-2441-5333 ต่อ 2531
Website : http://www.ns.mahidol.ac.th
E-mail : ns.irbnursing@gmail.com

 

    
 


2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415
Copyright © 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University.
All rights reserved. Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th