คณะพยาบาลศาสตร์
 
 

การจัดการความรู้

  Other

ตารางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2561

กิจกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2561
วันที่ / สถานที่
หัวเรื่อง
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 Them: Innovation education strategies for nursing students
เรื่อง - The Causes of Medication Errors

ผู้ช่วยอาจารย์จิรวรรณ มาลา วิทยากร
ผู้ช่วยอาจารย์จิรวรรณ เผื่อแผ่น คุณลิขิต

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 Them: Innovation education strategies for nursing students
เรื่อง - Reducing medication errors: Teaching strategies that increase nursing students’ awareness of medication errors and their prevention

อาจารย์ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ วิทยากร
ผู้ช่วยอาจารย์วรรณฤดี เชาว์อยชัย คุณลิขิต

 


 

 
หน้าหลัก