คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 

การจัดการความรู้

  Other

ตารางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2562

กิจกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2561
วันที่ / สถานที่
หัวเรื่อง
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เรื่อง Overview simulation learning
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง Simulation And Medication Errors in Medical Students

 


 

 
หน้าหลัก