คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม


การดำเนินงานเชิงรุกโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ (COE)

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรากฐานพร้อมนักศึกษาเฉพาะทางผู้สูงอายุ เข้าดำเนินการเชิงรุกโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ณ ชุมชนวัดไชยทิศ โดยจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพลัดตกหกล้ม การทดสอบความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม และสาธิตการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันการพลัดตกหกล้ม โดยจะมีการประเมินผลภายหลังการจัดโครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

 

 
หน้าหลัก