คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรากฐานให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Oregon Health and Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์จัดโปรแกรมศึกษาดูงานให้คณาจารย์และนักศึกษาจาก Oregon Health and Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 11 ราย ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์-16 มีนาคม 2562 

 

 

 
หน้าหลัก