คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม


งานประเพณีสงกรานต์โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

 

 

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ และภาควิชาการพยาบาลรากฐาน จัดงานรดน้ำดำหัวเพื่อข้อพรผู้สูงอายุตามประเพณีสงกรานต์ โดยมี รศ.ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรากฐานร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในโครงการฯ โดยภายในงานมีการแสดงของผู้สูงอายุ และคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

 

 

 
หน้าหลัก