คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญญาของแผ่นดิน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
พันธกิจ และ วิสัยทัศน์
การเรียนการสอน
งานวิจัย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
การจัดการความรู้
ศูนย์ความเป็นเลิศ
staff
contact us
ข่าว
faculty homepage
university homepage
 
 
 
 
 
 
 
 
 

welcome to our departmrnt

         ปัจจุบัน ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์มีสมาชิกทั้งหมด 26 คน ประกอบด้วยอาจารย์พยาบาล 25 คน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน อาจารย์พยาบาลแบ่งตามตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน และ อาจารย์ 11 คน

 

 
ข่าวสารภาควิชาฯ

การประชุมร่วมระหว่าง ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์กับงานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ โรงพยาบาลศิริราช
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมร่วมระหว่างภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์กับอาจารย์ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติของงานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การสัมมนาภาควิชาการพยาบาลอายุศาสตร์ พ.ศ.2561
วันที่ 13-15 มิถุนายน และ 25-26 กรกฎาคม 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมเรื่องการใช้งานเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์บำบัดด้วยออกซิเจน
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชมข่าวอื่นๆ >>


             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
             © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, ติดต่อเว็บมาสเตอร์:nswww@mahidol.ac.th