คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญญาของแผ่นดิน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
พันธกิจ และ วิสัยทัศน์
การเรียนการสอน
งานวิจัย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
การจัดการความรู้
ศูนย์ความเป็นเลิศ
staff
contact us
ข่าวสาร
faculty homepage
university homepage
 
 
 

ข่าวสารภาควิชา

2561  

โครงการแลกเปลี่ยนของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติของนักศึกษาประเทศบรูไน
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561

 

การประชุมร่วมระหว่าง ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์กับงานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ โรงพยาบาลศิริราช
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

การประชุมร่วมระหว่างภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์กับอาจารย์ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติของงานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

การสัมมนาภาควิชาการพยาบาลอายุศาสตร์ พ.ศ.2561
วันที่ 13-15 มิถุนายน และ 25-26 กรกฎาคม 2561

 

การอบรมเรื่องการใช้งานเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์บำบัดด้วยออกซิเจน
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

การจัดการความรู้ของภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2561

 
2560  

Share&Learn ระหว่างนักศึกษาพยาบาลไทย ไต้หวันและญี่ปุ่น วันที่ 5 กันยายน 2560

 

ประชุมร่วมระหว่างภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์กับอาจารย์ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติงานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

 

ประชุมร่วมระหว่างภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์กับงานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ วันที่ 10 สิงหาคม 2560

 

"อบรมเชิงปฏิบัติการ ECG Interpretation and Nursing care" วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560

 
 

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
             © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, ติดต่อเว็บมาสเตอร์:nswww@mahidol.ac.th