คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปัญญาของแผ่นดิน

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
พันธกิจ และ วิสัยทัศน์
การเรียนการสอน
งานวิจัย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
การจัดการความรู้
ศูนย์ความเป็นเลิศ
staff
contact us
ข่าว
faculty homepage
university homepage

 


ส่งเสริมและบริการวิชาการ

ตำรวจ

บริการตรวจสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์

        การจัดโครงการตำรวจไทยใส่ใจสุขภาพ ณ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องของภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ นั้น ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอีกครั้งเมื่อ วันพุธ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงจิต  เสน่หา โดยได้มีจัดการบรรยาย และสอนสาธิตในเรื่อง “การออกกำลังกายแบบยืดเหยียด” โดยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาเวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นวิทยากร  ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และครอบครัวในการเข้าร่วมเป็นอย่างมาก ร่วมกับกิจกรรมด้านสุขภาพต่างๆ ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านสุขภาพเป็นรายบุคคล รวมทั้งบริการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วแก่ตำรวจที่เข้ารับการปรึกษาด้วย


              คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
             © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, ติดต่อเว็บมาสเตอร์:nswww@mahidol.ac.th