คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปัญญาของแผ่นดิน

ข้อมูลทั่วไป
การเรียนการสอน
งานวิจัย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
การจัดการความรู้
ศูนย์ความเป็นเลิศ
staff
contact us
ข่าว
faculty homepage
university homepage

 


ส่งเสริมและบริการวิชาการ

ตำรวจ

บริการตรวจสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์

        การจัดโครงการตำรวจไทยใส่ใจสุขภาพ ณ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องของภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ นั้น ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอีกครั้งเมื่อ วันพุธ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงจิต  เสน่หา โดยได้มีจัดการบรรยาย และสอนสาธิตในเรื่อง “การออกกำลังกายแบบยืดเหยียด” โดยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาเวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นวิทยากร  ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และครอบครัวในการเข้าร่วมเป็นอย่างมาก ร่วมกับกิจกรรมด้านสุขภาพต่างๆ ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านสุขภาพเป็นรายบุคคล รวมทั้งบริการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วแก่ตำรวจที่เข้ารับการปรึกษาด้วย


              คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
             © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, ติดต่อเว็บมาสเตอร์:nswww@mahidol.ac.th