• ข่าวประชาสัมพันธ์

  เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฯ

  สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ขอเชิญชวนคณาจารย์พยาบาล, พยาบาลวิชาชีพและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ

  Register »

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฯ

  สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ขอเชิญชวนคณาจารย์พยาบาล, พยาบาลวิชาชีพและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ

  Register »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพข่าวกิจกรรมที่ทางสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทยจัดขึ้น Click เพื่อชมกิจกรรมย้อนหลัง

ประชุมวิชาการ เรื่อง
รวมพลัง สร้าง สาน พัฒนางานนมแม่

 • 6-8 พฤศจิกายน 2562

สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง รวมพลัง สร้าง สาน พัฒนางานนมแม่ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

Documents Download / Read More »

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ครั้งที่ 1

  X พฤศจิกายน 2562

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
(รอข้อมูล)

Read More »

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX

  XXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Read More »

สมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
Lactation Nurses Association of Thailand (LNAT)

Register