• ข่าวประชาสัมพันธ์

  Lactation Nurse the Idol

  สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล Lactation Nurse The Idol ประจำปี พ.ศ. 2567

  read more»

 • ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2567

  “Closing the gap: breastfeeding support for all: เหลียวหลัง แลหน้า สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”

  วันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

  read more»

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  การให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทางโทรศัพท์

  ขอเชิญชวนมารดา ครอบครัว และประชาชน รับบริการ การให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทางโทรศัพท์ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  read more»

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอแสดงความยินดี รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์

  นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2564" จากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  read more»

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  เปิดบริการ HOTLINE ฟรี

  เปิดให้บริการสำหรับคุณแม่ทุกท่าน บริการให้คำปรึกษานอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ (เวลา 17.00-20.00น.), วันเสาร์-วันอาทิตย์(เวลา 09.00-17.00น.)

  read more»

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฯ

  สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ขอเชิญชวนคณาจารย์พยาบาล, พยาบาลวิชาชีพและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ

  Register »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพข่าวกิจกรรมที่ทางสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทยจัดขึ้น Click เพื่อชมกิจกรรมย้อนหลัง

รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ม.มหิดลชี้กลยุทธ์โลกยั่งยืนด้วยนมแม่”
รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร
ประชุมวิชาการ เพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก “Enabling Breastfeeding : ยกระดับบริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่ความเท่าเทียม”
การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง "เสริมพลัง สร้างความรู้ สู่วิถีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมทุกระดับ"
ประชุมวิชาการเรื่อง “Update and Innovation: Breastfeeding Support in NEXT Normal”
สมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
Lactation Nurses Association of Thailand (LNAT)

Register