การลงทะเบียน


ค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
     พยาบาลวิชาชีพทั่วไป คนละ 3,000 บาท
     อาจารย์/นศ.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล/พยาบาลวิชาชีพ รพ.ศิริราช คนละ 2,700 บาท

วิธีชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช  ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-4-07832-7  และส่ง Fax หลักฐานการโอนเงิน (สลิปโอนเงิน) พร้อมใบสมัคร
ที่โทรสารหมายเลข 0 2412 5955 เมื่อส่ง Fax เรียบร้อยแล้ว

กรุณาโทรตรวจสอบรายชื่อได้ที่ น.ส.อาทิตย์ตินันท์ อินทร์วรรณ
โทร.0 2419 7466-80 ต่อ 1303-4 และนำสลิปการโอนเงินฉบับจริงมาในวันประชุม

ติดต่อสำรองที่พักด้วยตนเอง : โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
โทร. 02 628 1111
ห้องเดี่ยว 1,200 บาท ห้องคู่ 1,400 บาท รวมอาหารเช้า

*** รับชำระเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม 2552  ทั้งนี้คณะฯ จะไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ  ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

***  หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯประมาณ 16 หน่วย

        

 

 

     
 
 


Copyright © 2009 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th