กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช

1.  กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์

2.  การจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าฯ ประจำทุกปี

3.  การจัดหารายได้เป็นกรณีพิเศษ

4.  การกระทำกิจกรรมเพื่อสถาบัน (คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล)

5.  กิจกรรมเพื่อสมาชิกศิษย์เก่าและวิชาชีพ เช่น ด้านสวัสดิการ

 
5.1  เมื่อสมาชิกเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช  ศิษย์เก่าที่สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะได้รับส่วนลด 50%   (ของส่วนเกินถ้าเบิกค่ารักษาจากต้นสังกัดได้)  ดังนั้นเมื่อสมาชิกเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลศิริราช ขอให้ผู้แทนไปติดต่อขอใบรับรองการเป็นสมาชิกได้ที่ทำการสมาคมฯ ณ ชั้นหนึ่งของอาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  นอกจากนั้นสมาคมฯ จะส่งผู้แทนและจัดของไปเยี่ยมทุกรายที่สมาคมฯ ทราบ

 
5.2  เช่าบ้านพักตากอากาศ ที่บ่อฝ้ายฯ  ในราคามิตรภาพบนที่ดิน  ซึ่งคุณหญิงจำนง  พิณพากย์- พิทยาเภท  ได้มอบให้

 
5.3  ได้รับหนังสือลานพิกุลในงานชุมนุมศิษย์เก่าประจำปี

 
5.4  การจัดประชุมวิชาการประจำปี

6.  กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น บริจาคสนับสนุนโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

7.  กิจกรรมเพื่อรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เช่น การทำบุญวันเกิดสมาคมฯ การจัดพิธีรดน้ำขอพรจากครู อาจารย์ และศิษย์เก่าอาวุโส ในเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

Copyright © 2015 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล