ความเป็นมา
  ลงทะเบียน
  กำหนดการ
  สถานที่จัดประชุม
  ติดต่อสอบถาม
  ดาวน์โหลดเอกสาร


โรงแรมปรินซ์พาเลซ (Prince Palace Hotel)

เว็บไซต์: http://www.princepalace.co.th
โทรศัพท์: ๐๒-๖๒๘-๑๑๑๑

ราคาห้องพัก

- ห้องพักแบบซุพพีเรียร์ (เดี่ยว) ราคา ๑,๔๐๐ บาท/คืน
                                 (คู่)    ราคา ๑,๖๐๐ บาท/คืน

*หมายเหตุ: ราคาห้องพักรวมอาหารเช้า

 

 

Copyright 2018 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.

Webmaster: nswww@mahidol.ac.th