วิวัฒนาการเครื่องแบบพยาบาล

โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ พ.ศ. 2439

โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม พ.ศ. 2457
เครื่องแบบพยาบาลยุคแรก
เครื่องแบบพยาบาลยุคแรก
เครื่องแบบพยาบาลหมวกทรงหม้อตาล
เครื่องแบบพยาบาลหมวกทรงหม้อตาล
เครื่องแบบพยาบาลยุคแรก
เครื่องแบบพยาบาลยุคแรก
เครื่องแบบพยาบาล พ.ศ. 2470-2475
เครื่องแบบพยาบาล
พ.ศ. 2470-2475
โรงเรียนพยาบาลแมคคอร์มิค พ.ศ. 2466
เครื่องแบบพยาบาลยุคแรก
เครื่องแบบพยาบาลยุคแรก
 
   

สถาบันการศึกษาในยุคแรก

โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้
โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้

โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม
โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม
   
โรงเรียนพยาบาลแมคคอร์มิค
โรงเรียนพยาบาลแมคคอร์มิค
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์
   
การคลอดในอดีต
การคลอดในอดีต
การคลอดโดยแพทย์ผดุงครรภ์
การคลอดโดยแพทย์ผดุงครรภ์
   

วุฒิบัตร

ประกาศนียบัตร หลักสูตร์ชั้นพยาบาล และผดุงครรภ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร์ชั้นพยาบาล และผดุงครรภ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนุปริญญาพยาบาล-ผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
อนุปริญญาพยาบาล-ผดุงครรภ์
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
   

อุปกรณ์การพยาบาล

ชุดอาบน้ำบนเตียง
ชุดอาบน้ำบนเตียง

ชุดละลายยา
ชุดละลายยา
   
ชุดให้น้ำเกลือ
ชุดให้น้ำเกลือ
ชุดให้น้ำเกลือ
ชุดให้น้ำเกลือ
   

เหรียญ / สัญลักษณ์

เหรียญ / สัญลักษณ พยาบาล
เหรียญ / สัญลักษณ์

เหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
เหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

การให้บริการ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
     
contact webmaster