หน้าแรก
ระเบียบข้อบังคับ
สวัสดิการคณะพยาบาลศาสตร์
สมาชิกสภาอาจารย์
ทำเนียบอาจารย์ตัวอย่าง
ข่าวสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานและกิจกรรม
รับเรื่องร้องเรียน
ติดต่อเรา
link ที่น่าสนใจ
 
 
 
Example Frame

  ข่าวสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งประธาน รองประธาน เลขาธิการ และรองเลขาธิการ สภาอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66)
ประกาศเรื่อง ผลการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนภาควิชา (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66)
ประกาศเรื่อง ผลการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.66)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ผ่านทางเว็บไซต์
 
 
 
2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415
Copyright © 2021Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th