หน้าแรก
  คณะกรรมการ
  จดหมายข่าวนมแม่
  สื่อสาร - สอบถาม
  รวม LINK
 
   
 
 

Kangaroo mother care (KMC)
รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์

           เป็นการให้แม่และลูกได้สัมผัสกันแบบเนื้อแนบเนื้อ (skin-to-skin contact) ในทารกแรกเกิดหรือทารกเกิดก่อนกำหนด มีความสำคัญคือ   ช่วยให้ทารกสงบ ร้องน้อยลง อัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจสม่ำเสมอ รักษาความอบอุ่นร่างกายของทารก ลดการใช้พลังงานของร่างกาย ช่วยการทำงานของระบบการย่อย การเผาผลาญ และระดับน้ำตาลของทารกให้คงที่ ช่วยลดการติดเชื้อ ช่วยให้ทารกคุ้นเคยกับการดูดนมจากเต้า ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างแม่-ลูก และช่วยเพิ่มความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกเกิดก่อนกำหนด ทารกเกิดก่อนกำหนดที่อายุระหว่าง 30-34 สัปดาห์ น้ำหนักตัวมากกว่า 1,800 กรัม จะเริ่มตื่นตัวและมีปฏิกิริยาในการดูดกลืน การทำ KMC จะช่วยให้ทารกพัฒนาการดูดและการกลืนได้เร็วขึ้น

          วิธีการทำ KMC โดยจัดให้ทารกอยู่ในท่า upright ระหว่างเต้านมของแม่ ให้หน้าอก ท้องแขนขาของลูกได้สัมผัสกับผิวหนังของแม่ หันศีรษะทารกไปข้างใดข้างหนึ่ง แขนขางออยู่ในท่ากบ อย่าให้สะโพกกางออกไปมาก ใส่ผ้าอ้อมให้ทารก ใช้ผ้าพันรอบตัวแม่กับทารก และใส่เสื้อธรรมดาคลุมให้แม่และลูก กรณีที่อุณหภูมิห้องต่ำ 22-24 องศาเซลเซียสหรือทารกน้ำหนักน้อยมากให้ใส่หมวก ถุงเท้า เพิ่มให้ อุณหภูมิของแม่จะปรับขึ้นได้ประมาณ 2 องศาเซลเซียส และจะปรับลดลงได้เมื่ออุณหภูมิลูกสูงขึ้น การทำ KMC ได้นานเท่าที่ต้องการ และไม่ควรรบกวนแม่-ลูก ถ้าต้องการ feed นมทางสายยางก็สามารถให้ได้ขณะที่ทำ KMC กรณีที่แม่ต้องการพักสามารถให้พ่อหรือญาติทำ KMC แทนได้

 
 
 
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th