รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566 ปีที่ 5 ติดต่อกัน"

รองศาสตราจารย์ วีรยา จึงสมเจตไพศาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้ารับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566 ปีที่ 5 ติดต่อกัน" โดยคุณธงชัย อินทพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 19 มกราคม 2567 

รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็น "ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น" ประจำปี 2566 สาขาเกียรติคุณ จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี