ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ School of Nursing of The Hong Kong Polytechnic University จัดการประชุม Asia Pacific Emergency and Disaster Nursing Network (APEDNN) Annual Conference 2018 ในหัวข้อ Disaster Capacity and Resilience Building: Nursing Contributions 
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ Angkor Paradise Hotel, Siem Reap, Cambodia 

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ หรือร่วมการประชุม โดยลงทะเบียนได้ทาง https://sn.polyu.edu.hk/apednn2018/registration.html
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ natma.the@mahidol.ac.th หรือ rattima.sir@mahidol.ac.th

Deadline for Abstract Submission – วันที่ 30 เมษายน 2561
Early Bird Registration Closes – วันที่ 31 กรกฎาคม 2561