สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์บริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โทรศัพท์: 0-2441-5333 ต่อ 2460, 2465
มือถือ: 081-804-3957
โทรสาร: 0-2441-5395
Email: pornprom.kae@mahidol.ac.th

 

 

 
 
Copyright © 2017  Faculty of Nursing, Mahidol University All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th

 

 

login