โรงแรมปรินซ์พาเลซ (Prince Palace Hotel)

เว็บไซต์: http://www.princepalace.co.th
โทรศัพท์: 0-2628-1111

ราคาห้องพัก

- ห้องพักแบบซุพพีเรียร์ (เดี่ยว) ราคา 1,400 บาท/คืน
                                 (คู่)    ราคา 1,600 บาท/คืน

*หมายเหตุ: ราคาห้องพักรวมอาหารเช้า

 

 
 
Copyright © 2017  Faculty of Nursing, Mahidol University All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th

 

 

login