คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
2562
งานประเพณีสงกรานต์โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
งานนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
การดำเนินงานเชิงรุกโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ (COE)
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรากฐานให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Oregon Health and Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 4 มีนาคม 2562
งานเลี้ยงปีใหม่ 2562 ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ที่ภัตตาคารเจดการ์เด้น
ทำบุญปีใหม่ 2562 ชมรมส่งเสิรมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์
2561
พิธีสงฆ์ และพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในวันที่ 12 สิงหาคม)
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดงาน “รดน้ำ ขอพร” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒธรรมไทย ประกอบด้วยพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน
9 รูป ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 6 ตัว เป็นจำนวนเงิน 171,000 บาท
2556-2560
พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันสรรคต จัดโดยสมาชิกโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก Tzu Chi University, Taiwan
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560)
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันที่ 28 กรกฎาคม 2560)
กิจกรรมถอดบทเรียน เรื่อง การเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ระบบสารสนเทศ Social Media
ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 2,300 ดอก จากโครงการ “ดอกไม้จันทน์ เพื่อพ่อหลวง”
ต้อนรับ Dr.Patricia Nicholson และ Mr.Jerome Otton พร้อมนักศึกษาพยาบาลจาก Deakin University,  Australia
อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนรับมอบดอกไม้จันทน์ จากสมาชิกโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1000 ดอก
ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน เข้าร่วมงานวันพยาบาลสากลณ อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช
งาน "รดน้ำ ขอพร" เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์ เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดีและหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวาร (100 วัน) โดยสมาชิกโครงการฯและคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ร่วมถวายอาหารเพลพระภิกษุจำนวน 10 รูป
อบรม เรื่อง การเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ระบบสารสนเทศ Social Media Facebook แก่สมาชิกเครือข่ายผู้ดูแลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม และศูนย์บริการสาธารณสุข 30
ประชุมเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ เรื่อง "การเผยแพร่ความรู้ และสร้างเครือข่ายด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้ระบบสารสนเทศ Social Media Facebook"
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ Cinical Associate Professor Dr.Carla Hagen และนักศึกษาจาก School of Nursing, Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา
งาน "รดน้ำ ขอพร" เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559
ให้การต้อนรับและช่วยในการศึกษาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ่และนักศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย
งาน "รดน้ำ ขอพร" เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2558
งานปีใหม่โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2558
ให้การต้อนรับและช่วยในการศึกษาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้แก่และนักศึกษาชาวมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1-19 ธันวาคม 2557
ให้การต้อนรับและช่วยในการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการในหลักสูตรต่างๆ ของการพยาบาลผู้สูงอายุให้แก่อาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลสงขลา
โครงการ กินอย่างไร ผู้สูงวัย ไร้โรคเรื้อรัง โครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อควบคุมโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับอาหาสำหรับผู้สูงอายุ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้การต้อนรับและช่วยในการศึกษาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้แก่อาจารย์และนักศึกษาชาวมาเลเซีย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556
ให้การต้อนรับและแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่มาประชุมนานาชาติ Asia Pacific Alliance for Health Leaders Forum (APAHL)
อาจารย์ทีปภา แจ่มกระจ่าง ตัวแทนของภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและช่วยในการศึกษาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้แก่นักศึกษาชาวจีน
การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 25 ปี โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยกิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 และ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (นครปฐม)
ใน เสาร์ที่ 27 กรกฏาคม 2556 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาลวัน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้ดูแล: จิตอาสา เพื่อนดูแลเพื่อน
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้ดูแล: จิตอาสา เพื่อนดูแลเพื่อน
ครั้งที่1 วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2556
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ที่หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556
   
   

 

 
หน้าหลัก