คณะพยาบาลศาสตร์
 
 


  ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
พิธีสงฆ์ และพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในวันที่ 12 สิงหาคม)
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดงาน “รดน้ำ ขอพร” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒธรรมไทย ประกอบด้วยพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน
9 รูป ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 6 ตัว เป็นจำนวนเงิน 171,000 บาท
พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันสรรคต จัดโดยสมาชิกโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก Tzu Chi University, Taiwan
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560)
  กิจกรรมอื่น ๆ
ตำราของภาควิชา
ข่าวแสดงความยินดี
การจัดการความรู้

 

 
หน้าหลัก