มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
homepage
history
objective
committee
donate
scholarship
download
activity
contact
telephone
line
กิจกรรม

มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2562

 

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2562 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล ประธานกรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมประกอบกิจกรรมพิธี ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ กราบพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรและถวายองค์ผ้าป่า แขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรมและถวายผ้าไตร โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุณี เป็นองค์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคารพระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในการนี้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,036,380.00 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) สรุปยอดเงิน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

adobe acrobat reader
เปิดอ่านเอกสารไม่ได้ คลิกที่นี่

Copyright 2018 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________