มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
homepage
history
objective
committee
donate
scholarship
download
activity
contact
telephone
line
การรับบริจาค


ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินได้ โดยโอนเข้าบัญชี มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ และจัดส่งใบโอนให้มูลนิธิฯ ดังนี้

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 016-432628-3
  ชื่อบัญชี มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สถานที่ติดต่อมูลนิธิ

สำนักงานมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ชั้น 1 อาคารพระศรีพัชรินทร โรงพยาบาลศิริราช
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ 0 2419 7466-80 ต่อ 2025 หรือ 0 2412 4670 (สายตรง) และโทรสาร 0-2418-1224

 

Copyright 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________