มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

homepage
history
objective
committee
donate
scholarship
download
activity
contact
telephone

ติดตามข่าวสารมูลนิธิฯ ผ่านช่องทาง Line
telephone
line

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม กิจกรรมทัศนศึกษา “เที่ยวกาญจนบุรี เชื่อมสัมพันธไมตรี กับมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ”
ภาพกิจกรรม นำปัจจัยจากเงินบริจาคผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2561 ไปถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
ภาพกิจกรรม ร่วมงานทำบุญบ้าน เลี้ยงพระเพล ณ บ้านของ นางสาวพรพเยาว์ ศิริศุภลักษณ์ ที่ปรึกษามูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ
ภาพกิจกรรม นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
ภาพกิจกรรม มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2561 ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร 
ภาพกิจกรรม รับมอบเงินบริจาค จากคุณมาลาพันธ์ ชมภู ซึ่งเป็นศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2499 จำนวนเงิน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
  more+


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
คำสั่งที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่งที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
adobe acrobat reader
เปิดอ่านเอกสารไม่ได้ คลิกที่นี่

Copyright 2018 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________