มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
homepage
history
objective
committee
donate
scholarship
download
activity
contact
telephone

ติดตามข่าวสารมูลนิธิฯ ผ่านช่องทาง Line
telephone
line

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม ดร.ประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายหารายได้มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ บริจาคเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ
ภาพกิจกรรม ผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เพื่อถวายเงินจากงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2566
ภาพกิจกรรม พิธีรดน้ำขอพรจากคุณหญิงกรกช มีเพียร คุณจันทนา นิลวรางกูร รองประธานกรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ และดร.ทิพย์นารี อมาตยกุล ประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ เนื่องในวันสงกรานต์ 2567
ภาพกิจกรรม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ในงาน “สานฝัน ปันน้ำใจ”
  more+

   
   
 

Copyright 2024 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________