มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
homepage
history
objective
committee
donate
scholarship
download
activity
contact
telephone
line
กิจกรรม
2565
ภาพกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (18 กรกฎาคม)
2564
ภาพกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ภาพกิจกรรม มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องไฮโฟลว์ให้โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กในโครงการ "ส่งต่อไฮโฟลว์ให้คนด่านหน้า" ให้กับศิริราชมูลนิธิ
ภาพกิจกรรม มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
 
2563
ภาพกิจกรรม มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ฯ รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 8,600 ชิ้น
 
2562
ภาพกิจกรรม

มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (18 กรกฎาคม)
ภาพกิจกรรม ผู้แทนของมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพกิจกรรม งานเทศน์มหาชาติประยุกต์ 4 ภาค เนื่องในโอกาสครบรอบ 122 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
2561
ภาพกิจกรรม กิจกรรมทัศนศึกษา “เที่ยวกาญจนบุรี เชื่อมสัมพันธไมตรี กับมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ”
ภาพกิจกรรม นำปัจจัยจากเงินบริจาคผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2561 ไปถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
ภาพกิจกรรม ร่วมงานทำบุญบ้าน เลี้ยงพระเพล ณ บ้านของ นางสาวพรพเยาว์ ศิริศุภลักษณ์ ที่ปรึกษามูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ
ภาพกิจกรรม นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
ภาพกิจกรรม มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2561 ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร 
ภาพกิจกรรม รับมอบเงินบริจาค จากคุณมาลาพันธ์ ชมภู ซึ่งเป็นศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2499 จำนวนเงิน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ภาพกิจกรรม รับมอบเงินบริจาค จากคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดี จำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ภาพกิจกรรม มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
2553 - 2560

 
 

Copyright 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________