มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
homepage
history
objective
committee
donate
scholarship
download
activity
contact
telephone
line
ติดต่อมูลนิธิ

สำนักงานมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ชั้น 1 อาคารพระศรีพัชรินทร โรงพยาบาลศิริราช
เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 0 2419 7466-80 ต่อ 2025 หรือ 0 2412 4670 (สายตรง)
โทรสาร : 0-2418-1224

เวลาทำการ : 08.00 - 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

 


ติดตามข่าวสารมูลนิธิฯ ผ่านช่องทาง Line

 

Copyright 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________