คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


สถานที่ติดต่อ

        ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

        ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
        
        เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
        กรุงเทพมหานคร 10700

        ชั้น 9 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (ใกล้ท่าน้ำวังหลัง)
                อีเมลล์ : headnsmd@mahidol.ac.th

 

  พิมพ์ประภา ไทรนนทรีย์
เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาฯ

โทรศัพท์: 0-2419-7466-80 ต่อ 1952,1953
E-mail: orasa.sai@mahidol.ac.th


ปัญญาของแผ่นดิน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
พันธกิจ และ วิสัยทัศน์
การเรียนการสอน
งานวิจัย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
การจัดการความรู้
ศูนย์ความเป็นเลิศ
staff
สถานที่ติดต่อ
ข่าว
faculty homepage
university homepage
 
 
 
 

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
             © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, ติดต่อเว็บมาสเตอร์:nswww@mahidol.ac.th