คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญญาของแผ่นดิน
 
 
ประวัติภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
พันธกิจ และ วิสัยทัศน์
การเรียนการสอน
งานวิจัย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
การจัดการความรู้
ศูนย์ความเป็นเลิศ
staff
contact us
ข่าว
faculty homepage
university homepage
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือของภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีดังนี้

1.หนังสือการพยาบาลอายุรศาสตร์ 1

 

โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)” บรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี โตสุขศรี และคณะ

2.หนังสือการพยาบาลอายุรศาสตร์ 2

โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)” บรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี โตสุขศรี และคณะ

 
   

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
             © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557, ติดต่อเว็บมาสเตอร์:nswww@mahidol.ac.th