e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
NS HOTNEWS
facebook-twitter Find us on facebook follow us on twitter

 

 

 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
- สำหรับนักศึกษา
ประกาศเรื่อง ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 /(เอกสารแนบ)
งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ชมรมพยาบาลศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "Respiratory Care in Surgical patient: Recent Advance" วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 21st Anniversary Siriraj Spinal Unit: Effective Management in Cervical Spine Injury ในวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2559 ณ ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ทุกชั้นปี ส่งวิดิทัศน์เรื่อง อัตลักษณ์ "พยาบาลของแผ่นดิน" เข้าประกวด ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กรกฎาคม 2559
การสั่งไซส์เสื้อกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับคณะพยบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2559 (จดหมายประชาสัมพันธ์) (ใบสมัครแบบ online)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558
 
 
 
 
 
ประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง "The Walk of Nursing in Changing Society: Research and Innovation Avenue" ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559
more
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic life support : BLS)
 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม


 
 
 
 
Webboard 
:: บริการวิชาการ
:: IRB Webboard
:: Knowledge Management
:: ถาม-ตอบ & แบ่งปัน  (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
:: ความรู้สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

เปิดประตู NS สู่ ASEAN
 
 
 
 
 
 ข่าวประกวดราคา
โครงการ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง (19/04/59)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (12/04/59)
- ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง
(25/03/59)

- ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ (บางกอกน้อย) และหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (บางขุนนนท์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- เอกสารประกวดราคาซื้อ e Auction เครื่องปรับอากาศ

(07/03/59)
 
 
 
 

 ประกาศราคากลาง

- โครงการ งานปรับปรุงห้องให้คำปรึกษา ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์
- แบบรูป รายละเอียด งานปรับปรุงห้องให้คำปรึกษา
- ปร.4 / ปร.5 / ปร.6
(22/03/59)